FAALİYETLERİMİZ
Previous Sonraki
SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Asal Bilgi Yönetimi ve Sosyal Politikalar Derneği işbirliği ile Sosyal Hizmet Çalışan...
1. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKALAR SEMPOZYUMU PROJESİ 1. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKALAR SEMPOZYUMU PROJESİ I. Uluslararası Sosyal Politikalar Sempozyum Projemizi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı' na Sunumunu Gerçekleştirdik. ...
Prof. Dr. Nükhet HOTAR'ın Ziyareti Prof. Dr. Nükhet HOTAR'ın Ziyareti I. Uluslararası Sosyal Politikalar Sempozyumu Projemizin Bilim Kurulunda bulunan Sayın Prof. Dr. Nükhet HOTAR, sempozyum hakkında...
Sn Nükhet HOTAR'ı Ziyaret Ettik Sn Nükhet HOTAR'ı Ziyaret Ettik Sosyal politikalar derneği olarak Ak parti sosyal işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Prof.Dr Nükhet Hotar’ı ziyare...
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI SN. FATMA ŞAHİN'İ ZİYARET ETTİK AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI SN. FATMA ŞAHİN'İ ZİYARET ETTİK Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Sosyal Politikalar Derneği iş birliği ile düzenlenecek...
I.ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKALAR SEMPOZYUMU BASIN DUYURUSU I.ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKALAR SEMPOZYUMU BASIN DUYURUSU I. Uluslararası Sosyal Politikalar Sempozyumu Basın Duyurusu 25 Nisan Çarşamba Günü Fatih Sultan Mehmet Üniv...
I.ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKALAR SEMPOZYUMU ÇALIŞTAYI I.ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKALAR SEMPOZYUMU ÇALIŞTAYI 02 Haziran Cumartesi günü Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi  Mevlevihane Kampüsü Salonlarında Sür...
I.ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKALAR SEMPOZYUMU 1. Gün I.ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKALAR SEMPOZYUMU 1. Gün 15 Haziran 2012 Cuma I.Gün / CRR T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı himayeleriyle; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ünivers...
I. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKALAR SEMPOZYUMU SONA ERDİ I. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKALAR SEMPOZYUMU SONA ERDİ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,  Sosyal Politikalar Derneği İstanbul Büyü...
SEMPOZYUMDAN KARELER SEMPOZYUMDAN KARELER Ulusal ve Uluslararası Sosyal Politikaların tartışıldığı, mevcut durumların tahlili ve yeni çözüm ...
I.ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKALAR SEMPOZYUMU 2. Gün I.ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKALAR SEMPOZYUMU 2. Gün 16 Haziran 2012 Cumartesi 2.Gün / Yenikapı Mevlevihanesi I. Uluslararası Sosyal Politikalar Sempozyumu ikinci gününde ...
I.ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKALAR SEMPOZYUMU MAKALE YARIŞMASI I.ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKALAR SEMPOZYUMU MAKALE YARIŞMASI 16 Haziran Cumartesi günü Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde I. Uluslararası Sosyal Pol...

 

Sosyal devlet, sosyolojinin konu edindiği bağlamda kapitalizm, ulus devlet, küreselleşme olgularının bileşenidir. Bu bağlamda doğrudan bir araştırma nesnesi olarak değil dolaylı konu edilen, daha üst sistemlerin içinde belirginleştirilen bir konudur. Bu durumda günümüz sosyal teorisinde “sosyal politika”, “refah rejimi veya refah devleti”, “sosyal hizmet” gibi sosyal devletin unsurları farklı farklı bilim alanlarının ortaya çıkması yanında yine farklı zeminlerde inşa edilen bilgi sistemlerinin oluşmasını sağlamış, başka bir deyişle eklektik bir bilgi sistemini belirlemiştir. Yine benzer durum sosyal devletin tarihsel açıdan değerlendirilmesinde karşımıza çıkmaktadır. Sosyal devlet günümüzde küreselleşme bağlamının dışında konu edilemeyen bir olgudur ve “kriz” ya da “kopuş nosyonu” sosyal devlet tarihinin ana belirleyicisidir.

Devamını oku...

 

Türkiye'de Sosyal Devlet Olgusu

Toplumun refah seviyesini sosyal adalet ilkelerine göre artırmayı hedefleyen sosyal devlet modelinin Türk siyasi tarihinde niçin yeteri derecede gelişememiş olduğunu anlayabilmek için, tek parti döneminde oluşturulan jakoben Cumhuriyet ideolojisini ve bunun bugünün sosyal politika uygulamaları üzerindeki etkilerini anlamakta fayda vardır.

Devamını oku...

 

"Bu soruşturmada, sosyal devletin ne olduğu ve nasıl olması gerektiği, Türkiye'de sosyal devletin dünü ve bugünü, sosyal devletin küreselleşme ile birlikte geçirdiği değişim ve dönüşüm ve de sosyal politikaların ulusal ve küresel aktörlerinin kim olduğu konuları ele alındı. Sorular, konuyla ilgili (kamuya), akademiye ve sivil toplum kuruluşlarına soruldu."

Devamını oku...

 

Sosyal Devletle ilgili hazırlanmış bazı tezleri Sizin için derledik.

Devamını oku...

 

 

Anayasalar devletin temel yapısını, işleyişini ve kurumlarını düzenleyen hukuk metinleridir. Bu metinlerde, düzenleme şekli ve tercihler bakımından, bir temel yaklaşım, tabiri caizse bir felsefe tespit etmek mümkün olduğu gibi, pek çok sosyal ve siyasal konuda belli tercihi gösteren açık düzenlemeler de görülmektedir. Bir devletin temel siyasal ve sosyal konulara yaklaşımını dikkatli bir göz anayasalarda takip edebilir.

Devamını oku...